СПРАГА: Спрага до філософії (онлайн-бесіди)

Спрага до філософії (онлайн-бесіди)

Цікаві бесіди з філософами і про філософів. Зустрічі під час яких шукаються відповіді та виникають усе нові й нові запитання. Розмови про місце людини в світі та, власне, про те, що таке об’єктивно існуючий світ навколо нас. Це мождивість пройти шляхом філософії від античності й до сьогодення і зробити це так, щоб дійсно було цікаво.

Платон. Власною персоною.

СПРАГА ДО ПІЗНАНЬ. Коли прагнеш цікавого.